Ιθαγένεια και άδειες παραμονής

Ελληνική Ιθαγένεια / Ελληνική υπηκοότητα

Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, οι όροι “υπηκοότητα” και “ιθαγένεια” είναι ταυτόσημοι όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για να γίνετε Έλληνας ή Ελληνίδα πολίτης. Η διαδικασία κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική, καθώς απαιτεί την κατάθεση αίτησης μαζί με σωρεία δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση ενώπιον διαφόρων υπηρεσιών στην Ελλάδα. Εάν κάποιο έγγραφο έχει ελλείψεις, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην επεξεργασία της αίτησής σας για Ελληνική ιθαγένεια. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις όπου υποθέσεις εκκρεμούν για χρόνια εξαιτίας ενός λάθους ή παράλειψης για το οποίο δεν ενημερώθηκε ποτέ ο ενδιαφερόμενος. Επομένως, είναι κρίσιμο να προσλάβετε έναν έμπειρο δικηγόρο στην Ελλάδα για να χειριστεί την υπόθεσή σας.

Ο Νόμος στην Ελλάδα παρέχει πέντε διαφορετικούς τρόπους κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας:

  • Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας από γέννηση από Έλληνα γονέα (Αρ. 1 παρ. 1 Νόμος 3284/2004)
  • Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με δήλωση αναγνώρισης από Έλληνα πατέρα, βιολογικού τέκνου γεννημένου εκτός γάμου (Αρ.. 2 Νόμος 3284/2004)
  • Με πολιτογράφηση (ο όρος αφορά ξένους υπηκόοους που διαμένουν συνεχώς και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 7 έτη);
  • Με δήλωση από τέκνο που γεννήθηκε πριν τις 8 Μαΐου του 1984 από Ελληνίδα μητέρα ή από τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου 1250/1982 ή
  • Με υιοθεσία (εφαρμόζεται μόνο για ανήλικους).

Η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας θα σας επιτρέψει, μεταξύ άλλων, να αποκτήσετε Ελληνικό διαβατήριο. Ενδέχεται να υπάρχει υποχρέωση στράτευσης για τους άνδρες που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, στην περίπτωση που διαμείνουν στην Ελλάδα για περισσότερους από 6 συνεχόμενους μήνες.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εξετάζοντας το φάκελλό σας, καθοδηγώντας σας στη συλλογή όλων των αναγκαίων εγγράφων και καταθέτοντας την αίτησή σας ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Θα παρακολουθήσουμε στενά την υπόθεσή σας καθώς εξετάζεται, χωρίς να χρειαστεί να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Θα χρειαστεί να ταξιδέψετε στην Ελλάδα μόνο για να εκδώσετε την Ελληνική σας ταυτότητα, εφόσον το επιθυμείτε.

Άδειες Παραμονής στην Ελλάδα μέσω επένδυσης στην αγορά ακινήτου

Ο Νόμος 4146/2013 ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την απόκτηση άδειας παραμονής από ξένους υπηκόους που έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Αν ενδιαφέρεστε να ζήσετε στην Ελλάδα και είστε ήδη κάτοχος ακινήτου ή διαθέτετε αρκετά χρήματα για να επενδύσετε σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε αναλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για λογαριασμό σας και παρέχοντάς σας καθοδήγηση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της επένδυσής σας.

Άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς γονείς ανήλικων Ελληνόπουλων

Αν έχετε ανήλικο παιδί το οποίο έχει την Ελληνική ιθαγένεια, δικαιούστε άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να μάθετε περισσότερα.

    Επικοινωνήστε μαζί μας

    Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης. *