Φορολογικά και οικονομικά θέματα

Εάν έχετε Αμερικανική υπηκοότητα, πιθανότατα έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε φορολογική δήλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες (ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή εργασίας σας). Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας (FATCA, FBAR, κλπ.) να επιλύσουμε για εσάς τυχόν θέματα που έχετε σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας στην Ελλάδα.

Μπορούμε να χειριστούμε όλα τα φορολογικά σας θέματα (σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ανάθεση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σε έμπειρο λογιστή, κλπ.). Εδώ και αρκετά χρόνια τώρα είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Κάθε φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων και όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις αναρτώνται στην πλατφόρμα αυτή. Αν έχετε αμελήσει να συμμορφωθείτε με την υποχρεώση αυτή, μπορούμε να βοηθήσουμε. Θα δημιουργήσουμε εμείς για εσάς το λογαριασμό σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα εκδώσουμε κωδικούς και θα υποβάλλουμε όλες τις αναδρομικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος ή ακίνητης περιουσίας που τυχόν απαιτούνται ώστε να είστε φορολογικά ενήμεροι. Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε την εξόφληση τυχόν φόρων και προστίμων για λογαριασμό σας.

Μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων

Χρειάζεστε μετάφραση κάποιου εγγράφου άμεσα; Μην περιμένετε δύο εβδομάδες την επίσημη υπηρεσία μεταφράσεων του Κράτους.

Η Κυρία Καλλέργη γνωρίζει άπταιστα την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και μπορεί να μεταφράσει έγγραφα από τη μία γλώσσα στην άλλη με ακρίβεια και άμεσα. Αναλαμβάνει μεταφράσεις κάθε είδους νομικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικά (γεννήσεων, θανάτων ή γάμου), δικαστικές αποφάσεις, φορολογικά έγγραφα, συμβόλαια και συμφωνητικά, και λοιπά. Οι μεταφράσεις και επικυρώσεις από Έλληνα δικηγόρο έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτές που γίνονται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και γίνονται δεκτές σε όλους τους φορείς του Δημοσίου αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και στο εξωτερικό.

Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε μεταφράσεις και επικυρώσεις Ελληνικών εγγράφων για χρήση σε αγγλόφωνες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αυστραλία, η Νότια Αφρική και άλλες. Είτε επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ένα τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό ή να καταθέσετε αποδεικτικά έγγραφα των σπουδών σας ή της επαγγελματικής σας εμπειρίας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με όλα τα έγγραφά σας (λογαριασμοί κοινής ωφελείας, αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας, Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, φορολογικές δηλώσεις, καταστατικά ίδρυσης εταιριών και κάθε είδους νομικών προσώπων κλπ.).

Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα

Πολλοί εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι το να είναι παντρεμένοι σε μία χώρα δε σημαίνει αυτόματα ότι ο γάμος τους θα αναγνωριστεί και σε άλλες χώρες. Πολλοί δε συνειδητοποιούν ότι η διατροφή που τους έχει αναγνωριστεί σε μία χώρα δεν αναγνωρίζεται αυτόματα σε άλλες.

Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει αυτόματα αποφάσεις που εκδίδονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτού μπορέσετε να απολαύσετε τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζει μία δικαστική απόφαση, είναι υποχρεωτικό να προβείτε στην αναγνώριση της απόφασης αυτής από τα Ελληνικά δικαστήρια. Για παράδειγμα, αν είστε Έλληνας ή Ελληνίδα και πήρατε διαζύγιο στο εξωτερικό, θεωρείστε ακόμη παντρεμένοι στην Ελλάδα μέχρις ότου αναγνωριστεί το αλλοδαπό διαζύγιό σας από τα Ελληνικά Δικαστήρια. Οι αποφάσεις που επιδικάζουν χρηματικά ποσά στο εξωτερικό καθώς και τα Κληρονομητήρια ή οι Δημοσιεύσεις Διαθηκών δεν αναγνωρίζονται αυτόματα στην Ελλάδα. Η εκτέλεση των περισσότερων αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων απαιτεί την αναγνώρισή τους από τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Το γραφείο μας θα αναλάβει να ξεπεράσει όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να ολοκληρώσει για λογαριασμό σας την αναγνώριση κάθε είδους απόφασης στην Ελλάδα με τον πλέον ευέλικτο, οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο—χωρίς να απαιτηθεί να ταξιδέψετε στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Επίδοση εγγράφων

Η συμμόρφωση με τους Κανόνες της Πολιτικής Δικονομίας στην Ελλάδα είναι απαραίτητη για τη νομιμότητα μίας επίδοσης εγγράφου.

Υπάρχουν σήμερα πολλές διμερείς αλλά και διεθνείς συμβάσεις σε ισχύ σχετικά με την επίδοση δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων σε διαφορετικά κράτη.

Αν διαμένετε στο εξωτερικό ή είστε δικηγόρος και επιθυμείτε να επιδώσετε ένα έγγραφο που έχει συνταχθεί στη χώρα σας σε κάποιον ιδιώτη ή εταιρία στην Ελλάδα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να συντάξει την παραγγελία επίδοσης, να προσλάβει έναν Δικαστικό Επιμελητή, να παρακολουθήσει στενά τη διαδικασία της επίδοσης, να παραλάβει τη σχετική Έκθεση, να τη μεταφράσει και να σας τη στείλει σε μορφή που συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Ελλάδος.

Εταιρίες και Σήματα

Η Κυρία Καλλέργη έχει εμπειρία σε υποθέσεις προσβολής εμπορικού σήματος και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Εφόσον το εμπορικό σήμα της επιχείρησής σας είναι κατοχυρωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την προστασία που δικαιούστε σε θέματα που αφορούν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (μη εξουσιοδοτημένη χρήση προστατευόμενου εμπορικού σήματος σε ιστοσελίδες, έντυπο υλικό, προϊόντα κλπ.), αγωγές περί αθέμιτου ανταγωνισμού, και επιδίκαση χρηματικής ζημίας για την περίοδο της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του εμπορικού σήματος.

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας έχει εμπειρία σε διάφορα ζητήματα αστικού δικαίου. Ορισμένες από τις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε αφορούν είσπραξη οφειλών (εξωδικαστικά ή δικαστικά), αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων, αδικοπραξίες, και διαδικασίες έξωσης.

Παρακαλούμε ρωτήστε το γραφείο μας αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με άλλα θέματα, καθώς ενδέχεται να μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

    Επικοινωνήστε μαζί μας

    Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης. *