Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διεθνών Συμβάσεων αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών και τους παρόντες όρους.

Το Δικηγορικό Γραφείο της Όλγας Καλλέργη θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών των χρηστών της ιστοσελίδας. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, δικαιούται η επιχείρησή μας να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση.

Ορισμένοι σύνδεσμοι που περιέχονται στις σελίδες του ιστότοπου αυτού μπορεί να ανακατευθύνουν τον επισκέπτη σε ών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα λαμβάνει χώρα μόνο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μάλλα άρθρα, σελίδες ή Blogs, συμπεριλαμβανόμενων κάποιων που διαχειρίζονται και συντηρούν τρίτα μέρη. Η δικηγόρος Όλγα Καλλέργη και το Δικηγορικό Γραφείο της Όλγας Καλλέργη συμπεριλαμβάνουν τους συνδέσμους αυτούς μόνο προς διευκόλυνση του επισκέπτη και η παρουσία κάποιου τέτοιου συνδέσμου δεν στοιχειοθετεί ευθύνη για τη συνδεδεμένη ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε αποδοχή ή προώθηση της συνδεδεμένης σελίδας, των διαχειριστών της ή του περιεχομένου της. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των ανωτέρω συνδέσμων. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο ιστότοπος αυτός ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Χρήστες του ιστότοπου που είναι ανήλικοι, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν.

Το Δικηγορικό Γραφείο της Όλγας Καλλέργη και η Όλγα Καλλέργη διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν ή να τροποποιούν την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους. Κάθε χρήση του ιστότοπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη μίας ιστοσελίδας, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, αυτή να ανακτά τις πληροφορίες αυτές παρέχοντας έτσι στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ανώνυμων, αθροιστικών στατιστικών που επιτρέπουν στους διαχειριστές της ιστοσελίδας να αντιληφθούν πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο αυτό και βοηθούν να βελτιωθεί η δομή και το περιεχόμενό του. Οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπουν να διακριβωθεί η ταυτότητα του επισκέπτη.

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες  υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και αν ο επισκέπτης επιλέξει την απόρριψη των cookies, ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στις λειτουργίες αυτές. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Eπιτρέπουν στον επισκέπτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Δεν αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση την ατομική ταυτότητα του επισκέπτη. Χωρίς αυτά, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ιστότοπος.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας αυτής, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπο του επισκέπτη. Το Δικηγορικό Γραφείο της Όλγας Καλλέργη και η Όλγα Καλλέργη δεν προβαίνουν σε καμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Παροχή Συγκατάθεσης για την αποδοχή Cookies

Με την είσοδό του στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας αυτής, ο επισκέπτης λαμβάνει γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης. Σε περίπτωση, που αποφασίσει να περιηγηθεί σε υποσελίδες της ιστοσελίδας αυτής και εφόσον έχει ρυθμίσει κατάλληλα τον διαδικτυακό του φυλλομετρητή, παρέχει ελεύθερα την ρητή και ειδική συγκατάθεσή του για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να απέχει από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας ή να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του.

    Επικοινωνήστε μαζί μας

    Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης. *