Αποποίηση Νομικής Ευθύνης

Η πρόσληψη ενός δικηγόρου είναι μία σημαντική απόφαση που δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στη διαφήμιση. Οι πληροφορίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα αυτή δεν αποτελούν, ούτε αποσκοπούν στο να αποτελέσουν, νομικές συμβουλές. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο σχετικά με το προσωπικό σας θέμα. Η επικοινωνία μαζί μας δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη. Παρακαλούμε να μην στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε εμάς μέχρις ότου δημιουργηθεί σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ μας. Σχέση δικηγόρου-πελάτη δημιουργείται μόνο μετά από την πληρωμή του γραφείου μας και μόνο γραπτώς. Τυχόν σύντομες προφορικές απαντήσεις που δίνονται σε ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν αποτελούν νομικές συμβουλές.

Σελίδες Facebook και Twitter:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες Twitter και Facebook σχετικά με το Δικηγορικό Γραφείο της Όλγας Καλλέργη (αναφερόμενες εφεξής ως “Σελίδες”) παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως νομικές συμβουλές σε οποιαδήποτε νομική υπόθεση. Κανένας παραλήπτης περιεχομένου από την παρούσα ιστοσελίδα, πελάτης ή μη, δεν πρέπει να ενεργεί ή να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια εξαιτίας περιεχομένου που περιέχεται στην ιστοσελίδα, χωρίς να αναζητήσει την κατάλληλη νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή πάνω στα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες που τον αφορούν από ένα δικηγόρο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην πολιτεία ή χώρα του παραλήπτη. Το περιεχόμενο των Σελίδων αυτών περιέχει γενικές πληροφορίες και μπορεί να μην συνάδει με τις εν ισχύ εξελίξεις στο χώρο του δικαίου, ή τυχόν πρόσφατες νομοθετικές αναθεωρήσεις. Η Δικηγόρος Όλγα Καλλέργη και το Δικηγορικό Γραφείο της Όλγας Καλλέργη ρητά αποποιούνται κάθε είδους ευθύνη σχετικά με ενέργειες που τυχόν γίνουν ή δεν έγιναν με βάση οποιοδήποτε των Σελίδων αυτών.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες στέλνονται στη Δικηγόρο Όλγα Καλλέργη και το Δικηγορικό Γραφείο της Όλγας Καλλέργη μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω των Σελίδων δεν είναι ασφαλείς και στέλνονται σε μη εμπιστευτική βάση. Η μετάδοση πληροφοριών από τις Σελίδες αυτές δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ εσάς και της Δικηγόρου Όλγας Καλλέργη ή του Δικηγορικού Γραφείου της Όλγας Καλλέργη, ούτε αποσκοπεί σε κάτι τέτοιο. Η μετάδοση των Σελίδων, στο σύνολό τους ή μέρους αυτών, και/ή η επικοινωνία μαζί μας μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή της ιστοσελίδας μας δεν συνεπάγεται ούτε δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ των τυχόν παραληπτών και του γραφείου μας.

Ορισμένοι σύνδεσμοι μέσα στις Σελίδες μπορεί να ανακατευθύνουν τον επισκέπτη σε άλλες σελίδες ή άρθρα, συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων που διαχειρίζονται και συντηρούν τρίτοι. Η δικηγόρος Όλγα Καλλέργη και/ή το Δικηγορικό Γραφείο της Όλγας Καλλέργη συμπεριλαμβάνουν τους συνδέσμους αυτούς μόνο προς διευκόλυνσή σας και η παρουσία τέτοιων συνδέσμων δεν υπονοεί ευθύνη για τη συνδεδεμένη σελίδα ή αποδοχή της συνδεδεμένης σελίδας, του διαχειριστή της ή των περιεχομένων της.

Οι Σελίδες αυτές και τα Περιεχόμενά τους παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανόμενων τυχόν εγγυήσεων εμπορικότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλων.

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

    Επικοινωνήστε μαζί μας





    Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης. *