building

Με το Νόμο 4332/2015 τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Μεταξύ των τροποποιήσεων αυτών ήταν και το άρθρο 1Α παρ. 1 του Κώδικα Ιθαγένειας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 4332/2015 παρέχεται πλέον η δυνατότητα στα τέκνα αλλοδαπών να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και φοιτούν σε Ελληνικό Σχολείο. Η συγκεκριμένη διάταξη λύνει ένα υπαρκτό (για χρόνια) πρόβλημα και συγκεκριμένα αυτό της ένταξης στην Ελληνική κοινωνία παιδιών που ενώ έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν στην Ελλάδα, ενώ μιλούν Ελληνικά και δεν έχουν (σε πολλές περιπτώσεις) δεσμούς με τη χώρα καταγωγής των γονέων τους, στερούνταν της δυνατότητας να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα παιδιά Ελλήνων γονέων που μεγαλώνουν υπό τις ίδιες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι προϋποθέσεις κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών είναι οι εξής:

  • Το τέκνο πρέπει να έχει γεννηθεί στην Ελλλάδα (είτε μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4332/2015, δηλαδή μετά την 9/7/2015 είτε πριν αλλά υπό τον όρο ότι εξακολουθεί να είναι ανήλικο κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου αλλά και τη στιγμή υποβολής της σχετικής αίτησης),
  • Το τέκνο να είναι εγγεγραμμένο στην πρώτη τάξη Ελληνικού Σχολείου και να εξακολουθεί να παρακολουθεί Ελληνικό σχολείο συνεχόμενα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
  • Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς του να έχει συμπληρώσει πενταετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά το χρόνο που γεννήθηκε το τέκνο ή δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα (εφόσον το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω νόμιμης πενταετούς διαμονής), εφόσον η δεκαετής νόμιμη διαμονή ξεκίνησε έστω και μία ημέρα πριν τη γέννηση του τέκνου και έχει συμπληρωθεί μετά το χρόνο γέννησής του,
  • Κατά το χρόνο υποβολής της κοινής, από τους δύο γονείς, αίτησης-δήλωσης, να έχουν και οι δύο γονείς νόμιμη διαμονή (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) ή κατοχή από τον έναν τουλάχιστον εκ των γονέων του τέκνου ενός από τους εξής τίτλους νόμιμης διαμονής: α) άδεια επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής των διατάξεων της παρ. 7 άρθρου 40 Ν. 3731/2008 ή άρθρου 89 Ν. 4251/2014, ή β) άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας ή 3) έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δήλωση-Αίτηση πρέπει να υποβληθεί και από τους δύο γονείς στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου υπάγεται ο δήμος στον οποίο διαμένουν. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων (και στην περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί πριν το γάμο των γονέων του, όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αναγνώριση του τέκνου από τον πατέρα του), αντίγραφα των τίτλων νόμιμης διαμονής των γονέων σε ισχύ, βεβαίωση του χρόνου νόμιμης διαμονής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αντίγραφα των διαβατηρίων ή των ταξιδιωτικών εγγράφων των γονέων, βεβαίωση εγγραφής και παρακολούθησης της Α’ τάξης Ελληνικού σχολείου για το τέκνο και παράβολο των 100 ευρώ.

Θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους ενδιαφερόμενους γονείς να μη διακόπτεται η φοίτηση του παιδιού σε Ελληνικό σχολείο. Τυχόν διακοπή της φοίτησης (π.χ. στην περίπτωση παρακολούθησης για κάποιο διάστημα αλλοδαπού σχολείου) μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης.